Một năm sau khi trụ Phúc đổ, nhưng sao vẫn chưa nát?

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, chính trường Việt Nam sôi động với sự thay đổi nhân sự ở tầng cao nhất – tứ trụ. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã từ chức Chủ tịch nước, kết thúc sự nghiệp…
Sau ông Trọng sẽ là cơn đại hồng thủy…

Ngày 15/1, báo Tiếng Dân có bài “Sau ông Trọng sẽ là cơn đại hồng thuỷ…” của tác giả Trương Nhân Tuấn – một học giả người Việt định cư tại Pháp. Bài viết bình luận về Tổng Bí thư…