TQ bắt nạt Việt Nam – Mỹ chỉ thẳng mặt bá quyền

https://youtu.be/BbtxeTGiPS0

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 27.8.2019