Trí tuệ nhân tạo có thể phá hủy 300 triệu việc làm

Trí tuệ nhân tạo sẽ đảo lộn thế giới công việc giống như những phát minh về máy tính và điện thoại thông minh. ChatGPT là “khoảnh khắc iPhone”. Cuộc cách mạng này gây nguy hiểm cho nhiều ngành nghề.…