Những người bảo vệ Việt Nam thuộc“ phe tả“

Tôi viết bài chống lại Việt Nam. Tôi kêu gọi các tờ báo hải ngoại chống lại Việt Nam . Đó là những lời kết tội mà tôi đã nhận được trong năm rồi qua các thư phản ảnh hoặc…