Đường Văn Thái được gặp mẹ sau 9 tháng mất tích

Ngày 2/2, RFA Tiếng Việt loan tin “Blogger Đường Văn Thái được gặp mẹ lần đầu sau gần chín tháng mất tích ở gần Bangkok”. Theo đó, người nhà nói ông Đường Văn Thái trông vẫn khoẻ mạnh, sau thời…
Tiếng la cuối cùng của Đường Văn Thái

Link Video: https://youtu.be/aWlIg5n-tvE RFA Tiếng Việt ngày 24/4 có bài “Blogger Đường Văn Thái mất tích: Tiếng la cuối cùng để lại nhiều câu hỏi”. RFA cho biết, nhóm bạn của ông Đường Văn Thái, với sự cho phép của…