Chống dịch theo kiểu sinh con rồi mới sinh cha

Link Video: https://youtu.be/XZbw9Vjy2Mw Cuối cùng, khi đợt sóng dịch dữ dội nhất ở Việt Nam đang giảm tốc độ thì Nhà nước cũng đã cho ra được một văn bản pháp luật có tính nền tảng về phòng chống dịch.…
Ông tính đày đoạ dân tộc này tới khi nào?

Link Video: https://youtu.be/106EPEEzBlY Chính sách chống dịch bằng bạo lực duy ý chí của chính quyền Cộng sản Việt nam, bắt chước theo Trung quốc một cách mù quáng, biến cả nước trở thành một trại tập trung khổng lồ…
Đóng – mở đá nhau, ngoáy mũi và vắc-xin Tàu!

Link Video: https://youtu.be/3qAQ-vAvD-o “Cuộc chiến tổng lực huy động quân đội chính quy, công an, cảnh sát, dân phòng, vũ khí hiện đại xe tăng thiết giáp, rào sắt kẽm gai, xây dựng pháo đài, lô cốt, khắp thành thị…