Ai sẽ là Tổng Bí thư tại Đại hội 14?

Ngày 26/5, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận “Tranh vòng tứ kết” của tác giả Lê Minh Nguyên. Thoibao.de trích giới thiệu bài viết đến quý khán thính giả, nội dung như sau: Chính trường của Đảng Cộng sản…