Hạ viện Mỹ đồng thuận cấm TikTok

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok, Trung Quốc cảnh báo ‘gậy ông đập lưng ông’ Ngày 14/3, BBC loan tin “Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok, Trung Quốc cảnh báo “gậy ông đập lưng…
Cần ngăn chặn Dự luật An ninh Cơ sở nguy hiểm

Link Video: https://youtu.be/BY1HOC9f7FA Ngày 2/7, blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài “Luật An ninh Cơ sở ngoắc thêm tròng vào cổ dân”. Theo đó, hơn 3 năm qua, 48.000 công an chính quy đã được đưa về cấp…