Nhật ký Vũ Hán của nhà văn Phương Phương

Tác giả Phương Phương bị ném đá “dữ dội” trên mạng Weibo: “Nhật ký Vũ Hán là lưỡi dao trao cho ngoại nhân và là một viên đạn bắn vào người Trung Hoa”, nhưng cũng có nhiều người gọi bà…