Những tỷ phú được bảo kê

Tỷ phú và quyền lực được bảo kê nơi cung đình (Kỳ 2) Ngày 3/3, báo Tiếng Dân đăng tiếp bài “Tỷ phú và quyền lực được bảo kê nơi cung đình” kỳ 2 của tác giả Trần Kỳ Khôi,…
Những đế chế doanh nghiệp được bảo kê

Tỷ phú và quyền lực được bảo kê nơi cung đình (Kỳ 1) Ngày 2/3, báo Tiếng Dân có bài “Tỷ phú và quyền lực được bảo kê nơi cung đình” của tác giả Trần Kỳ Khôi. Bài viết này…