TQ „cướp“ Biển Đảo – VN „biếu“ tiền Lào

https://youtu.be/wL5bBLXPa78

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 23.8.2019