Bỏ TQ, Việt Nam theo Mỹ – Dùng Huawei, Lo gián điệp Tàu

https://youtu.be/TvgdbvzvYg0

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ. 

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 30.8.2019