Nuốt cục nghẹn, Phạm Bình Minh về nước – Tránh Trung Quốc, vì sao không chỉ tên

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 30.9.2019