Không thể thở, Trà My đóng băng dần – Miền đất hứa, „Rắn chúa“ Tàu bội thu

https://youtu.be/FRGBNP0UEF0

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 25.10.2019