Từ Đồng Nai đánh đến Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi đã sẵn sàng đả “dập đầu rắn”?