Ông Thưởng vào Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương là tăng hay giảm quyền lực?

Link Video: https://youtu.be/HnC7hYTKnQU

Ngày 5/7, blog Trần Đông A trên VOA có bài “Tại sao Tổng Bí thư Trọng lại đưa ông Thưởng vào Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương?”

Theo tác giả, sáng 3/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tác giả cho biết, theo Hiến định, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là người thống lĩnh lực các lượng vũ trang. Có nghĩa là, mọi vấn đề quan trọng, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đều phải báo cáo Chủ tịch nước.

Nhưng, tác giả cho rằng, quy định nói trên, trong nhiều trường hợp nó chỉ tồn tại về danh nghĩa. Tuy Chủ tịch nước là thống lĩnh lực các lượng vũ trang, trên thực tế, đã có một số vướng mắc trong việc thực thi “quyền thống lĩnh” này. Từ năm 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng nêu vấn đề này trước Quốc hội.

Tác giả nhắc lại lời phàn nàn của ông Trương Tấn Sang, rằng, một số nhiệm vụ của Chủ tịch nước, tuy đã được Hiến định, nhưng thiếu cơ chế thực thi, trong đó có việc thực hiện “quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân”. Ông Sang cho rằng, một trong những vướng mắc là “nhiệm vụ và quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân được quy định trong Hiến pháp nhưng chưa được cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành.”

Tác giả nhận định, qua bao đời Chủ tịch nước, “các vướng mắc” nói trên vẫn tồn tại cho đến ngày nay, tuy giữa chừng có một vài điều chỉnh. Tuy nhiên, các điều chỉnh này vẫn chưa hề động chạm đến tương quan cốt lõi nhất, đó là tương quan quyền lực giữa hai “trụ” hàng đầu, đồng thời đến quyền trên danh nghĩa và thực tế của “trụ” Chủ tịch nước.

Tác giả lấy ví dụ về thế yếu của “trụ” Chủ tịch nước thể hiện qua việc Bộ Chính trị giải quyết chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc. Điều quan trọng là, khi Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam xử lý “thống lĩnh các lực lượng vũ trang” như thế, đã để lộ nhiều yếu huyệt. Trong suốt lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản, từ thời Lê Duẩn, các Bí thư Đảng luôn “tiếm quyền” đối với các Chủ tịch nước. Chức danh Chủ tịch nước, luôn ở vị thế “làm vì”, tượng trưng chứ không thực quyền.

Hình: Bài trên VOA

Trở lại việc ông Trọng, với tư cách là Bí thư Quân ủy Trung ương, tặng hoa và chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, tác giả phân tích, thực chất là một vở bi hài kịch không hơn không kém. Bởi vì, Bộ Chính trị – mà thực chất là Tổng Bí thư Trọng – chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, không phải là để tăng quyền lực cho “ngài Tổng Tư lệnh”, mà đã giảm quyền lực của “ngài Tổng Tư lệnh” xuống. Trên thực tế, quyền năng của ông Thưởng chỉ còn lại một lá phiếu, ngang bằng với phiếu của tất cả các thành viên khác trong Ban Thường vụ, chứ không phải là lá phiếu nặng cân hơn của “thống lĩnh các lực lượng vũ trang”.

Tác giả đặt vấn đề, tại sao Bộ Chính trị lại giảm quyền lực của của Nhà nước xuống một nấc như thế? Sâu xa đằng sau quyết định này là gì? Sâu xa và cốt lõi của vấn đề nằm ở tương quan ảnh hưởng và quyền lợi giữa Đảng Cộng sản đối với dân tộc Việt Nam.

Tác giả nhận xét, nếu như trong các cuộc kháng chiến trước đây, “slogan” của quân đội là “trung với nước, hiếu với dân”, thì vào những thập niên xây dựng Chủ nghĩa Xã hội sau này, Đảng định hướng cho quân đội phải “trung với Đảng, hiếu với dân”. Điều này có hàm ý, phải đặt quyền lợi của Đảng trước hoặc trên quyền lợi của dân tộc? Bộ Công an “thanh kiếm và lá chắn” của Đảng cũng “còn Đảng còn mình”. Cả trong Quân đội, lẫn Công an, cũng như trong tất cả các bộ ngành khác, tiếng nói cuối cùng phải là tiếng nói của Đảng. Lợi ích cao nhất là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Để đạt được mục đích tối thượng ấy, Đảng sẵn sàng xử lý “thống lĩnh” Nguyễn Xuân Phúc, cũng như Đảng sẵn sàng trừ khử đảng viên 50 năm tuổi Đảng Lê Đình Kình để làm gương cho các đảng viên và quần chúng nào không tuân theo lệnh của Đảng?

Hình: Ông Trọng thẳng tay loại bỏ Chủ tịch nước “làm vì” Nguyễn Xuân Phúc ngay trước Tết Nguyên đán

Xuân Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Trò khỉ” rẻ tiền dân ngán ngẩm, ông Tô lại thích diễn quanh năm!

>>> Nước Việt nghèo, dân Việt bị khinh khi, ĐCS lo xuất khẩu tượng Hồ!

>>> Càng chống, tham nhũng càng bùng. Ông Tổng lấy xăng chữa lửa!

>>> Quan chức lại “gieo mình”, dự báo nội tình ĐCS kịch chiến?

Trung Quốc nói: “không nên gắn vấn đề Biển Đông với các hoạt động trao đổi văn hóa” trong vụ phim Barbie.