Tô Lâm vẫn đang sắp đặt người kế nhiệm 

Một nguồn tin nội bộ cho biết:
Trong Hội nghị Trung ương 9 vừa qua, cả 4 người được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị đều là người thuộc phe của ông Trọng, ủng hộ công cuộc “đốt lò” của ông.
Tô Lâm muốn đưa 2 đệ của mình, Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang, vào Bộ Chính trị, một điều kiện nhất thiết phải có để trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, thay thế ông.
Nhưng tại cuộc họp của BTC trước Hội nghị Trung ương 9, cả 2 Quang và Ngọc đều nhận được rất ít phiếu đồng ý, không quá bán, nên trượt.
Trước đó tại Bộ Công an, cả 2 Ngọc và Quang đều nhận được số phiếu rất cao đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.
Tô Lâm đưa ra 2 người để người này trượt thì còn người kia, nhưng bất ngờ cả 2 đều trượt.
Đó chính là nguyên do tại sao Tô Lâm sẽ làm Chủ tịch nước và kiêm nhiệm luôn chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an trong một thời gian ngắn để sắp đặt người kế nhiệm.
Như vậy cuộc hỗn chiến giữa các phe nhóm vẫn còn tiếp diễn.
Ảnh: Lương Tam Quang Quang và Nguyễn Duy Ngọc
Tin nội bộ