Bạo lực là thảm trạng của nền giáo dục độc tài

Link Video: https://youtu.be/kWCxNjy3AwE Ngày 6/12, trang Facebook cá nhân của nhà giáo Lâm Bình Duy Nhiên có bài “Thảm trạng giáo dục”. Thoibao.de giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau: Học sinh xúm…