Phải chăng ông Trọng đang nhắm vào “Đoàn phái”?

Ngày 22/3, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA bình luận “Nguyễn Phú Trọng đốt “Đoàn phái”’. Tác giả nhận xét, bà Võ Thị Ánh Xuân có thể nói đã chiếm một kỷ lục mới, trong sinh hoạt chính trị thế…