Động trời! Đoàn Thanh niên Cộng sản dám xem lời dạy của ông Tổng là “rẻ rách”?

Link Video: https://youtu.be/T_P0pVUUjs0

Bản chất của chế độ toàn trị do Đảng Cộng sản cầm quyền là dối trá. Bởi nếu không dối trá thì họ không lập ra ban tuyên truyền khổng lồ có tên là Ban Tuyên giáo Trung ương. Đã vậy, trong bộ máy Chính phủ còn có một bộ cũng được lập ra để kiểm soát báo chí và bơm những bài viết tuyên truyền, đó là Bộ Thông tin và Truyền thông, tức là bộ 4T theo cách gọi của mạng xã hội.

Ban Tuyên giáo và Bộ 4T chồng chéo về chức năng. Thông thường, để chỉ đạo 800 tờ báo nên viết bài định hướng thế nào, thì Bộ 4T dùng văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo thì rất ít khi dùng văn bản chỉ đạo, mà hay dùng lệnh miệng để buộc những tờ báo nào “lỡ lời” nói điều không nên nói, phải rút bài xuống. Về cấp độ quyền lực thì Ban Tuyên giáo đứng trên Bộ 4T.

Đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước Việt Nam bằng khẩu hiệu. Họ thường sáng tác ra những khẩu hiệu rất hoành tráng, mới đọc lên nghe rất kêu, nhưng thực chất thì Đảng đã hành động ngược lại hoàn toàn. Ví dụ như khẩu hiệu “Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân”, nhưng thực chất nhà nước Cộng sản là “Nhà nước của Đảng do Đảng và vì Đảng”, và còn rất nhiều câu khẩu hiệu khác.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đang phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc

Nhiệm vụ của báo chí là giấu nhẹm những cái xấu của Đảng và Nhà nước và tuyên truyền những thứ đẹp đẽ theo kiểu suy diễn. Ở Đại hội Đảng nào cũng “thành công tốt đẹp”, cũng “sáng suốt lựa chọn người xứng đáng nhất” vv… Tuy nhiên, lò ông Trọng đốt mãi không hết quan tham, vậy thì Đảng đã chọn “người xứng đáng” đấy sao? Đây là những bằng chứng cho thấy, những gì mà bộ máy tuyên truyền của Đảng và Nhà nước khoe khoang với dân và những việc họ làm trên thực tế là rất khác nhau.

Ngày 15/12, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò rằng: “các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XII”.

Lại là khẩu hiệu lựa chọn sáng suốt, tiêu biểu, tuy nhiên, thực tế thì toàn là con ông này bà kia cậy nhờ thế lực chính trị của cha chú mà leo lên. Tấm gương “nhất hậu duệ” vẫn nhan nhản ra đấy, trong đó, Nguyễn Xuân Hiếu con trai ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Minh Triết con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, là ví dụ.

Hình: Chính sách “culi hóa” của Đoàn

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói thêm rằng: “Phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng, làm tốt hơn nữa công tác thanh vận, xây dựng đoàn thanh niên và lực lượng thanh niên thật sự trở thành đội quân xung kích, dũng cảm, sáng tạo và đội hậu bị vững chắc, tin cậy của Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu của Cách mạng ngày càng cao trong giai đoạn mới”.

Và Đoàn cũng đáp lại lời nói của ông Tổng Bí thư, nhưng họ đáp bằng khẩu hiệu rằng: “Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo“. Nhưng thực tế thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hành động hoàn toàn khác. Họ không hề tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo gì hết, họ đề ra mục tiêu đẩy 500 ngàn thanh niên đi lao động nước ngoài, để gửi ngoại tệ về nước nuôi Đảng.

Có người đặt câu hỏi là, công nhân xuất khẩu lao động lấy ngoại tệ gửi về nước nuôi gia đình họ, chứ làm gì nuôi Đảng. Đấy là nhận xét thấy một mà không thấy hai. Thực tế, công nhân lao động gửi ngoại tệ về nước, thì người nhà của họ cũng phải bán ngoại tệ để lấy tiền đồng. Một phần ngoại tệ đó được các quan tham dùng tiền tham nhũng mua vào, và dùng nó để chi cho việc mua quốc tịch cho gia đình họ, mua nhà ở nước ngoài và trang trải chi phí du học cho con cái họ.

Như vậy, rõ ràng là, Đoàn chỉ đáp ứng lại lời kêu gọi của ông Tổng Bí thư bằng khẩu hiệu, còn về hành động, họ vẫn tính bài đẩy những người dân nghèo đi nước ngoài lao động, gửi đô la về cho Đảng. Về hành động, họ xem lời giáo huấn của ông Tổng Bí thư như một miếng “dẻ rách”.

Hình: Một trong những cán bộ Đoàn được đi du học bằng tiền ngân sách

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Sáu thách thức với ngành ngân hàng năm 2023

>>> Trong nước anh Vượng là vua, ngoài nước anh Vượng là vua “cởi tru…ồng”

>>> Nguyên nhân sâu xa khiến nhà Chủ tịch Phúc bị “suy tàn”

Điều động Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đến tuần tra tại TP. HCM và một số tỉnh lân cận dịp tết, chính quyền đang lo sợ điều gì?