Ông Trọng cuồng đốt củi, mặc con tàu Việt Nam đang chìm

Link Video: https://youtu.be/K_I-Q8FBiL8 Những ngày sắp tới đây sẽ là thời hạn cuối cùng mà Tổng Bí thư phải lựa chọn liệu sẽ duy trì hoặc thúc đẩy hơn nữa cuộc “thanh trừng” trong Đảng dưới cái tên mỹ miều “chống tham nhũng”. Tuy nhiên, qua những gì đã xảy…
Ông Tổng cho dọn kho, chuẩn bị lần càn quét lớn?

Link Video: https://youtu.be/FqSXl7xFWCk Có quan chức bị ông Trọng cho vào phòng sám hối rồi sau đó xử lý, có quan chức thì bị ông Tổng Bí thư tống thẳng vào tù mà không cho ngồi vào ghế dự bị…
Vì sao lò của ông Tổng đốt mãi vẫn không hết củi?

Link Video: https://youtu.be/lvzHsYvTLQQ Cụ Tổng tức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng – người được xem là một quan chức thanh liêm nhất trong bộ máy cầm quyền của Đảng. Cụ đã khởi xướng một…