Vở diễn tồi của ngành công an

Link Video: https://youtu.be/GqAKPPWMbVM Trang Đất Việt ngày 30/6 có bài “Bao giờ công an thôi “làm chuyện ruồi bu”?” của tác giả, luật sư Trần Đình Dũng. Luật sư Trần Đình Dũng cho rằng, chúng ta không nên cổ vũ…
ĐI ĐỨC ĐỂ LÀM GÌ?

Hôm qua nghe được câu chuyện một em sinh viên phải về nước, do không thể gia hạn thêm vì không thi nổi vì mải chơi không học hành đến nơi đến chốn. Đây là một trong số rất nhiều…