TT Trump đe dọa tình trạng khẩn cấp – CT Tập đưa Tàu dò dầu khí VN

https://youtu.be/Y6D-Rb4HSVU

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 25.8.2019