Tuyên bố chung của 3 nước Pháp, Đức và Anh về tình hình Biển Đông ngày 29.08.2019

Tuyên bố chung của 3 nước Pháp, Đức và Anh về tình hình Biển Đông ngày 29.08.2019

Ngày 29/8/2019 Bộ Ngoại giao 3 nước Pháp, Đức và Anh đã ra một Tuyên bố chung về tình hình Biển Đông:

Chúng tôi quan ngại về tình hình Biển Đông có thể dẫn đến sự không an toàn và bất ổn trong khu vực.

Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước ven Biển Đông thực hiện các bước và biện pháp giảm căng thẳng và góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an toàn, ổn định và an ninh trong khu vực, kể cả về quyền của các nước ven biển trong vùng biển của mình và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Là các quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Pháp, Đức và Anh nhấn mạnh mối quan tâm của mình đối với việc áp dụng phổ quát Công ước này. Công ước này thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện, mà tất cả các hoạt động ở đại dương và biển, kể cả ở Biển Đông, phải được thực hiện đúng với khuôn khổ này. Và Công ước này tạo cơ sở cho hợp tác quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực hàng hải. Về vấn đề này, 3 quốc gia nhắc nhở đến phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ngày 12 tháng 7 năm 2016 căn cứ theo UNCLOS [Chú thích của người dịch: Vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông].

Hơn nữa, Pháp, Đức và Anh hoan nghênh các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc nhằm đạt được Bộ quy tắc ứng xử dựa trên các nguyên tắc, hợp tác và hữu hiệu phù hợp với UNCLOS ở Biển Đông và để thúc đẩy tiến trình hướng tới hoàn tất sớm Bộ quy tắc ứng xử này.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn: https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2242280