Tuyên bố của EU về những diễn biến gần đây tại Biển Đông ngày 28/8/2019

Tuyên bố của EU ngày 28/8/2019 về những diễn biến gần đây tại Biển Đông

Ngày 28/8/2019 bà Maja Kocijancic, người phát ngôn Cơ quan Ngoại giao và An ninh của Liên minh châu Âu (EU), vừa có tuyên bố về những diễn biến gần đây tại Biển Đông.

Các hành động đơn phương trong những tuần qua ở Biển Đông đã dẫn đến căng thẳng gia tăng và làm xấu đi môi trường an ninh hàng hải, điều này thể hiện mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế hòa bình của khu vực.

Điều quan trọng là tất cả các bên trong khu vực phải tự kiềm chế, thực hiện các bước cụ thể hướng tới việc trở lại nguyên trạng, tránh quân sự hóa khu vực và giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Các bên, nếu thấy hữu ích, cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp của bên thứ ba dưới hình thức hòa giải hoặc trọng tài để tạo thuận lợi cho việc giải quyết các yêu sách tương ứng của mình.

EU sẽ tiếp tục hỗ trợ hoàn toàn cho các tiến trình do ASEAN dẫn dắt trong khu vực để thúc đẩy hơn nữa một trật tự khu vực và quốc tế dựa trên các quy tắc, nhằm củng cố hợp tác đa phương, cũng như hợp tác chặt chẽ hơn với các bên thứ ba. Chúng tôi kỳ vọng vào một sự hoàn tất nhanh chóng, minh bạch của các cuộc đàm phán về một “Bộ quy tắc ứng xử” hữu hiệu, có thực chất và ràng buộc về mặt pháp lý.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/66749/statement-spokesperson-recent-developments-south-china-sea_en