Tuyên bố của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Human Rights Relief Foundation và Người Bảo vệ Nhân quyền về việc kết án 3 thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Thông cáo báo chí, ngày 06/01/2021

Hình ảnh 3 nhà báo: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn trước tòa

Ngày 05/01/2021, Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kết án 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam với tổng cộng 37 năm tù giam và 9 năm quản chế về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự: Chủ tịch Phạm Chí Dũng bị kết án 15 năm tù giam và 3 năm quản chế, Phó Chủ tịch Nguyễn Tường Thuỵ và thành viên trẻ Lê Hữu Minh Tuấn cùng bị 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. 

Đây là một phiên toà bất công không tuân theo chuẩn mực quốc tế về xét xử công bằng: Việc kết án được tiến hành sau nhiều tháng biệt giam 3 ông kể từ khi bắt giữ họ đến tháng 12 năm 2020 khi họ được tiếp xúc lần đầu với luật sư bào chữa; và trong phiên toà kéo dài chưa tới 6 giờ, mọi lời bào chữa của luật sư và lời khai của 3 nhà báo không được toà tôn trọng.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự nghề nghiệp của những cây bút độc lập đấu tranh đòi tự do báo chí ở Việt Nam. Kể từ khi thành lập năm 2014 đến nay, các thành viên của hội và cộng tác viên đã có hàng nghìn bài báo về tình hình đất nước, thẳng thắn chỉ trích chế độ và quan chức cộng sản về những vi phạm trắng trợn quyền con người và sai lầm nghiêm trọng trong việc quản lý đất nước. Đây chính là lý do mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam muốn triệt tiêu Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và đàn áp các thành viên trong nhiều năm qua, mà việc bắt giữ và kết tội 3 ông là minh chứng tiêu biểu.

Ba ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, và Lê Hữu Minh Tuấn bị kết án với những bản án vô cùng nặng nề chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hiệp hội- những quyền con người căn bản nhất ghi trong Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế về nhân quyền mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký kết.

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Human Rights Relief Foundation, và Người Bảo vệ Nhân quyền cho rằng ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, và Lê Hữu Minh Tuấn không vi phạm luật pháp Việt Nam và việc bắt giữ, giam giữ và kết tội 3 ông là hoàn toàn bất công.

Vì thế, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam

  • Huỷ bỏ các bản án, xoá bỏ cáo buộc và trả tự do cho 3 ông ngay lập tức và vô điều kiện;
  • Ngưng ngay việc đàn áp Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và các nhà báo độc lập và Facebooker khác, bảo đảm các quyền tự do cơ bản, đặc biệt quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do báo chí và tiếp cận thông tin;
  • Hủy bỏ Điều 117 trong phần An ninh quốc gia của Bộ luật Hình sự vốn được sử dụng để đàn áp người phản biện ôn hoà.

Chúng tôi kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự độc lập và cá nhân cũng như cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng về sự tự do của 3 nhà báo độc lập vừa mới bị kết án.

Hết thông cáo

Thay mặt Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam: Nguyễn Bá Tùng, DPA, Trưởng Ban Điều Hành

Thay mặt Human Rights Relief Foundation: Chinh Dang

Thay mặt Người Bảo vệ Nhân quyền: Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch

===================

Joint Statement by Vietnam Human Rights Network, Human Rights Relief Foundation, and Defend The Defenders on the sentencing of 3 members of the Independent Journalists Association of Vietnam (IJAVN)

Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy and Le Huu Minh Tuan in front of the court

Press release, January 1, 2021

On January 5, 2021, the People’s Court of Ho Chi Minh City sentenced 3 members of the Independent Journalists Association of Vietnam (IJAVN) to a total of 37 years in prison and nine years of probation on charges of “making, storing, spreading information, materials, items for the purpose of opposing the State of Socialist Republic of Vietnam” under Article 117 of the Criminal Code.

Pham Chi Dung, the IJAVN’s President,  was sentenced to 15 years in prison and three years of probation; both Vice President Nguyen Tuong Thuy and another young member, Le Huu Minh Tuan, received 11 years in prison and three years of probation each.

This unjust trial does not comply with international standards for fair trials. The defendants were kept incommunicado for many months from their arrest until December 2020 when they were allowed to see their lawyers for the first time. During their less than 6 hours of a court trial, the judges did not listen to the lawyers’ arguments and the defendants’ testimonies.

The IJAVN is a civil society organization of independent journalists fighting for press freedom in Vietnam. Since its founding in 2014, its members and collaborators have published thousands of articles about the situation of Vietnam, frankly criticizing the communist regime and officials for their blatant violations of their citizens’ rights and serious socio-economic mismanagement.

This is exactly the reason that the Vietnamese communist authorities want to annihilate the  IJAVN and suppress its members for many years, and the arrest and conviction of the three leaders reached the highest point.

Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy, and Le Huu Minh Tuan were sentenced to extremely heavy sentences for exercising their right to freedom of speech, freedom of the press, and freedom of association. Those are the basic rights stated in the Vietnamese Constitution and international human rights conventions that the Vietnamese communist government has signed and committed to honoring.

Vietnam Human Rights Network, Human Rights Relief Foundation, and Defend the Defenders believe that Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy, and Le Huu Minh Tuan have not violated any Vietnamese law and that their arrests, detentions, and convictions are completely unjustified.

Therefore, we ask the communist government of Vietnam

– To annul the verdicts, eliminate all accusations, and release immediately and unconditionally the three journalists;

– To immediately stop the suppression of the IJAVN and other independent journalists and Facebookers, guarantee fundamental freedoms, in particular, the rights to freedom of speech, freedom of association, freedom of the press, and access to information;

– To repeal Article 117 of the National Security provision of the Criminal Code which is used to suppress peaceful dissidents.

We call on independent civil society organizations and individuals as well as the international community to speak up for the freedom of the three recently convicted independent journalists.

End of the release

On behalf of the Vietnam Human Rights Network: Nguyen Ba Tung, DPA, President

On behalf of Human Rights Relief Foundation: Chinh Dang, Chairperson

On behalf of Defend the Defenders: Vu Quoc Ngu, President

For further reading: https://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2021/01/06/joint-statement-by-vietnam-human-rights-network-and-defend-the-defenders-on-the-sentencing-of-3-members-of-the-independent-journalists-association-of-vietnam-ijavn/