Bơm tiền: Nguy cơ lạm phát và thất nghiệp

Tin tức về việc nhà nước Việt Nam bơm hai triệu tỷ đồng vào nền kinh tế trong năm 2024 đang làm nhiều người lo lắng. Tự dưng tiền nhiều sẽ làm tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Viễn…
Nhức nhối chuyện tượng đài ở Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/_8kjnNORHRc Khoảng chục năm trở lại đây, tượng đài là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam. Các tỉnh khắp cả nước đua nhau đòi xây tượng đài như một cơn bệnh dịch gây bất bình và…