Chương trình xây dựng nhà ở mới của Đức đang sụp đổ

Hình: Số lượng nhà ở mới được xây dựng ngày càng giảm ở Đức

 Khi nhậm chức, Liên minh cầm quyền  đã đặt ra cho mình một mục tiêu táo bạo: Đức sẽ xây dựng 400.000 căn hộ mới mỗi năm. Các hiệp hội và chuyên gia đã hoài nghi ngay từ đầu. Chi phí xây dựng cao đang đặt dấu chấm hết cho các kế hoạch. Số lượng giấy phép xây dựng ngày càng giảm.

Số lượng giấy phép xây dựng căn hộ ở Đức tiếp tục có xu hướng giảm trong tháng 9. Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Liên bang, việc xây dựng 19.300 căn hộ đã được phê duyệt. Đó là mức thấp hơn 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 9, số giấy phép xây dựng căn hộ giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này tương ứng với mức giảm 76.900 căn hộ xuống còn 195.100 căn hộ.

Cơ quan thống kê giải thích: “Chi phí xây dựng cao và điều kiện tài chính kém có thể sẽ tiếp tục góp phần làm giảm số lượng dự án xây dựng”. Kết quả bao gồm cả giấy phép xây dựng căn hộ trong các tòa nhà mới và căn hộ mới trong các tòa nhà hiện có.

Từ tháng 1 đến tháng 9, tổng cộng 160.400 căn hộ đã được phê duyệt trong các tòa nhà dân cư mới xây dựng. Đó là giảm 31,7% hay 74.500 căn hộ so với cùng kỳ năm ngoái. Số giấy phép xây dựng nhà dành cho một gia đình đã giảm hơn một phần ba (38,4%) xuống còn 37.900. Trong trường hợp nhà dành cho hai gia đình, số lượng nhà được phê duyệt đã giảm hơn một nửa (51,9% xuống còn 11.100).

Kế hoạch của Liên minh cầm quyền còn lại những gì?

Ở loại hình tòa nhà có nhiều gia đình, loại có nhiều căn hộ chung cư nhất, số lượng căn hộ được phê duyệt cũng giảm đáng kể hơn một phần tư (27,2%) xuống còn 105.200 căn. Chỉ có ký túc xá là ghi nhận kết quả tích cực (8,4%) với mức tăng lên 6.200 căn hộ xây mới.

Liên minh cầm quyền ban đầu muốn xây dựng 400.000 căn hộ mới mỗi năm, trong đó 100.000 căn hộ sẽ là nhà ở xã hội. Tuy nhiên, các hiệp hội và chuyên gia nhận thấy mục tiêu này ngày càng trở nên xa vời.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023