Rụng rời, nhận hung tin từ Anh Quốc – Ngất lịm, nước mắt rơi sinh mạng Việt

https://youtu.be/Kvqcbu-5gLI

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 2.11.2019