Đường dây Nữ quái Nghệ An buôn người sang Anh được lực lượng bán vũ trang bảo kê

https://youtu.be/5cIzHaNbDSM

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 6.11.2019