Vứt „thanh bảo kiếm“, Công an biểu tình – Biến thành dân oan, Vũ trang đòi đất

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 13.11.2019