Đại tướng Công an Tô Lâm bị Đại tướng Quân đội Lương Cường buộc chặt vào Đảng quy

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 về Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Theo Quyết định này, Công an không được qua mặt Đảng xử lý các Uỷ viên Bộ Chính trị hoặc “bắt sống” các Uỷ viên Trung ương Đảng, như Tô Lâm đã xé rào làm từ đầu năm 2024 cho tới nay.

Với quy định “Thành lập đoàn giải quyết tố cáo không quá 180 ngày” là đủ thời gian để phe nhóm kịp thời giải cứu cho đồng đội.

Quy trình giải quyết tố cáo với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Nguồn: https://baodaknong.vn/quy-trinh-giai-quyet-to-cao-voi-dang-vien-la-can-bo-thuoc-dien-trung-uong-quan-ly-217217.html
https://baochinhphu.vn/quy-trinh-xem-xet-thi-hanh-ky-luat-voi-to-chuc-dang-dang-vien-thuoc-tham-quyen-cua-trung-uong-dang-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-102240616104513991.htm

Trung Khoa – Thoibao.de 

>>> Biệt đội T. Lâm chuyên đi “săn người” ở nước ngoài