” BOT bẩn” Bắc Thăng Long – Nội Bài hôm nay 11.6 – Đấu tranh xóa bỏ sai trái và tham nhũng tại Việt Nam

https://youtu.be/7XmuM0hKAWY
Truyền hình trực tiếp đấu tranh xóa bỏ “BOT bẩn” Bắc Thăng Long – Nội Bài tại Hà Nội hôm 11.06.2019.
Link video: https://youtu.be/7XmuM0hKAWY

Quốc tế đang theo dõi tình trạng vi phạm pháp luật tại Việt Nam!

Phỏng vấn chị Huệ Như cùng các bạn ngay tại điểm nóng này.

https://youtu.be/a-d3110glXs
Video trực tiếp tại ” trạm thu phí ma” – Bắc Thăng Long – Nội Bài , Hà Nội 11.06.2019 ( Huệ Như )
Link Video: https://youtu.be/a-d3110glXs
https://youtu.be/8leNfn-msgQ
Công an Việt Nam đàn áp người dân phản đối “Trạm thu phí ma” Bắc Thang Long – Nội Bài hôm 11.6.2019 ( Huệ Như ).
Link Video: https://youtu.be/8leNfn-msgQ
https://youtu.be/IKtMbMPykBo
Công an Việt Nam đàn áp người dân phản đối “Trạm thu phí ma” tại Bắc Thăng Long- Nội Bài hôm 11.06.2019 ( Nguyễn Trần Công)
Link Video: https://youtu.be/IKtMbMPykBo
https://youtu.be/1YCJh_RBpow
Người dân tới công an huyện Sóc Sơn yêu cầu thả Huệ Như và người bị bắt vì phản đối ” Trạm thu phí ma” Bắc Thăng Long -Nội Bài hôm 11.06.2019 ( Video : Nguyễn Trần Công).
Link Video: https://youtu.be/1YCJh_RBpow
https://youtu.be/e-HIIP8jk78
Luật sư và những người dân đấu tranh phản đối “BOT bẩn” Bắc Thăng Long – Nội Bài đang yêu cầu trả lại tự do cho chị Huệ Như và người bạn, đang bị tại công an huyện Sóc Sơn bắt nhốt đêm 11.06.2019. ( Video: Nguyễn Trần Công).
Link Video: https://youtu.be/e-HIIP8jk78

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 11.06.2019.