” BOT bẩn” Bắc Thăng Long – Nội Bài hôm nay 11.6 – Đấu tranh xóa bỏ sai trái và tham nhũng tại Việt Nam

Truyền hình trực tiếp đấu tranh xóa bỏ “BOT bẩn” Bắc Thăng Long – Nội Bài tại Hà Nội hôm 11.06.2019.
Link video: https://youtu.be/7XmuM0hKAWY

Quốc tế đang theo dõi tình trạng vi phạm pháp luật tại Việt Nam!

Phỏng vấn chị Huệ Như cùng các bạn ngay tại điểm nóng này.

Video trực tiếp tại ” trạm thu phí ma” – Bắc Thăng Long – Nội Bài , Hà Nội 11.06.2019 ( Huệ Như )
Link Video: https://youtu.be/a-d3110glXs
Công an Việt Nam đàn áp người dân phản đối “Trạm thu phí ma” Bắc Thang Long – Nội Bài hôm 11.6.2019 ( Huệ Như ).
Link Video: https://youtu.be/8leNfn-msgQ
Công an Việt Nam đàn áp người dân phản đối “Trạm thu phí ma” tại Bắc Thăng Long- Nội Bài hôm 11.06.2019 ( Nguyễn Trần Công)
Link Video: https://youtu.be/IKtMbMPykBo
Người dân tới công an huyện Sóc Sơn yêu cầu thả Huệ Như và người bị bắt vì phản đối ” Trạm thu phí ma” Bắc Thăng Long -Nội Bài hôm 11.06.2019 ( Video : Nguyễn Trần Công).
Link Video: https://youtu.be/1YCJh_RBpow
Luật sư và những người dân đấu tranh phản đối “BOT bẩn” Bắc Thăng Long – Nội Bài đang yêu cầu trả lại tự do cho chị Huệ Như và người bạn, đang bị tại công an huyện Sóc Sơn bắt nhốt đêm 11.06.2019. ( Video: Nguyễn Trần Công).
Link Video: https://youtu.be/e-HIIP8jk78

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 11.06.2019.


Kasse animation 7.8.2023