Những điều luật, quy định mới từ tháng 8/2019 tại Đức


Từ tháng 8/2019, một số đạo luật, quy định mới có hiệu lực, mang lại lợi ích cho một số gia đình, sinh viên, học sinh học nghề… cụ thể như sau:

–        
Những gia đình có thu nhập thấp không phải đóng tiền gửi trẻ, cho con đi học mẫu giáo. Với quyết định này, Chính phủ CHLB Đức muốn giảm bớt gánh nặng cho những gia đình có thu nhập thấp và mang lại công bằng xã hội. Theo Bộ Gia đình CHLB Đức, khoảng 1,2 triệu trẻ em sẽ được miễn tiền gửi trẻ.

–        
Cũng từ đầu tháng 8, Luật gia đình mạnh đã có hiệu lực. Nhà nước sẽ hỗ trợ thêm cho các gia đình có con đi học. Mỗi năm, mỗi gia đình có con đi học sẽ được hỗ trợ thêm 150 Euro để mua đồ dùng cho con đi học như cặp, vở viết, máy tính, trong khi sách giáo khoa đã được trường cho mượn miễn phí. Các gia đình sẽ được nhận thêm 15 Euro, tăng thêm 5 Euro so với 10 Euro trước đây, để cho con có thể tham gia các sinh hoạt văn hóa, xã hội. Học sinh giờ đây được đi các phương tiện giao thông công cộng miễn phí như tàu điện nhanh, tàu điện ngầm, từu điện, xe bus. Các gia đình giờ đây cũng không phải đóng góp thêm như trước nữa. Ăn trưa ở nhà trẻ, mẫu giáo và trường học từ tháng 8 này cũng được miễn phí.

–        
Từ tháng 8, học sinh học nghề được tăng thêm tiền học bổng từ 622 Euro lên 716 Euro. Với quyết định này, nhà nước muốn hỗ trợ thêm tiền ăn, tiền ở cho những học sinh học nghề. Sang năm, từ 01/8/2010, học bổng lại được tăng thêm 7 Euro lên 723 Euro.

–        
Tín dụng sinh viên gia tăng: Kể từ 1/8, Bafög, một dạng tín dụng sinh viên được cải cách, tăng thêm tiền cho sinh viên. Từ thời gian này mức được vay cao nhất dành cho sinh viên tăng từ 735 Euro lên 861 Euro một tháng. Trong đó, tiền hỗ trợ nhà ở tăng từ 250 Euro lên 325 Euro, tức là tăng 30%. Đồng thời, số tài sản của sinh viên được miễn không phải tính khi tính số tiền được vay tăng từ 7500 Euro lên 8200 Euro.

–        
Luật khuyến khích thuê người nước ngoài làm việc có hiệu lực từ 01/8/2019 nhằm giúp đỡ người xin tị nạn sớm hội nhập vào thị trường lao động. Luật này sẽ tạo điều kiện cho người tị nạn sớm được đi học các khóa tiếng Đức và hội nhập. Việc xin đi học nghề cho người nước ngoài cũng được đơn giản hóa.

–        
Cấm ba loại hương liệu trong toàn EU từ cuối tháng 8: Kể từ ngày 23/8/2019, các mỹ phẩm chứa ba loại hương liệu là HICC, Atranol và Chloratranol sẽ không được phép lưu hành nữa trong toàn bộ các nước EU. Trong những năm qua, nhưng hương liệu này đã gây ra nhiều dị ứng ở người sử dụng.


Văn Long (Theo báo chí Đức)