Hải Dương 8 thăm dò ngoài Phan Thiết – Cựu lãnh đạo triệu gấp về Trung ương

https://youtu.be/0NaOg5u3OZw

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 26.8.2019