Tổng thống Thái Anh Văn cảnh báo: “Đừng tin Cộng sản”

https://youtu.be/J-ti-2Hh8_8

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 31.12.2019